Alles volledig durven VOELEN
        geeft RUST en VRIJHEID

HAPTONOMIE BIJ HAPTO-ATELIER

‘Luisteren naar je gevoel’, hoe doe je dat eigenlijk? Wat vertelt jouw lijf en versta je haar taal?
Haptonomie betekent letterlijk: ‘leer van het voelen’. Met haptotherapie leer je omgaan met voelen en gevoelens die zich in het dagelijkse leven aandienen. Je gevoel ervaren in het hier-en-nu. Weggestopte emoties en jezelf remmen op gevoelens geven spanningen in je lichaam. Hier willen mensen vaak vanaf. Ze gaan mediteren of oefenen zichzelf in het ontspannen. Je kunt ook leren je emoties juist in het moment toe te laten. Zodra je dit kunt en vaker doet, zul je minder spanning ervaren.

Haptonomie gaat over jouw manier van contact hebben met jezelf en met anderen. De mate waarin jij contact kunt ervaren met je lijf in het hier-en-nu heeft invloed op hoe jij je in de wereld beweegt. Evenals de manier waarop jij feeling hebt met de mensen om je heen. Het bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt: angstig of met vertrouwen. Met haptonomie ontwikkel je gevoel voor hoe dit werkt en krijg je er meer verstand van. Je leert ook hoe je meer invloed kunt hebben op gevoelszaken. Bijvoorbeeld op situaties die spanning opleveren.

HAPTONOMIE GAAT OVER ERVAREN

Bij haptonomie gaat het er niet om dat ik jou vertel hoe belangrijke fenomenen op het gebied van gevoel werken maar dat ik het je laat ervaren. Bij haptonomie en -therapie is je lijf en je gevoel de ingang bij de therapie of coaching. Het verhaal, dat vaak vooral vanuit het hoofd wordt verteld, wordt niet als leidraad gebruikt maar hetgeen je lijf aangeeft. Deze informatie is helder, concreet en het klopt altijd. Angst of verdriet: alle emoties hebben hun eigen uitdrukkingsvorm in het lijf. Net als boos en blij. Het geeft rust om meer ervaring te hebben met hoe dit werkt.

Je lichaamstaal bepaalt voor het overgrote deel hoe je overkomt op anderen. Als mens brengen we bepaalde gevoelens over door manieren van bewegen en spreken die ons eigen zijn. Je zogenaamde grondpatroon. We zijn herkenbaar voor de ander door onze manier van bewegen. Ook is zichtbaar wanneer we boos of verdrietig zijn. Ook als we dit niet woordelijk uiten naar de ander is het voor de ander toch merkbaar als we geïrriteerd zijn. Omgekeerd kan ook; de ander ziet het niet dat jij aan je taks zit. Wanneer we dit voor ons houden of zelfs ontkennen ontstaat vaak verwarring. Ben jij transparant naar jezelf en naar anderen toe over wat je voelt?

Kortom: Haptonomie gaat over contact met je lijf, met jezelf, met je gevoelens en met anderen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Hapto-Atelier kun je therapeutisch of ontwikkelingsgericht met je hulpvraag aan de slag. Haptotherapie is de therapeutische toepassing van Haptonomie. In haptotherapie wordt gewerkt met aanraken op de behandelbank, gesprek en oefenvormen met materialen. Samen werken we aan jouw (her)balans tussen voelen, denken en handelen.

Bij haptotherapie werken we in principe in de eerste drie sessies op de behandelbank. Je krijgt meteen nieuwe gevoelservaringen die je misschien nog niet meteen begrijpt maar die over het algemeen een aha-ervaring geven op gevoelsniveau. Na deze inleidende en onderzoekende fase evalueren we de hulpvraag en stellen we vast of vervolgtherapie wenselijk is. Als dat zo is, bespreken we het vervolgtraject en leggen dit samen vast.

De volgende thema’s kunnen aan de orde komen:

 • het eigen lijf anders ervaren en waarderen;
 • omgaan met emoties;
 • grenzen aangeven of grenzen willen verleggen;
 • contact maken met anderen;
 • anders omgaan met angst, druk, stress, paniek en prestatie;
 • omgaan met ruimte innemen;
 • uit je hoofd, in je lijf;
 • van onmachtig naar krachtig;
 • meer je vermogen aanspreken en grenzen verleggen;
 • burn-out;
 • problemen rondom seksualiteit en/of het bekkengebied;
 • omgaan met ziekte, beperking, sterven.

AANRAKEN

 
‘Hapto’ komt van het Griekse ‘haptein’ wat betekent: helend aanraken, wederzijds geraakt worden, genezen. Binnen de haptotherapie speelt de affectieve bevestiging door de therapeut een belangrijke rol. Affectieve bevestiging houdt in dat je laat voelen dat de ander goed is zoals hij of zij is. Door directe aanraking is het makkelijker om in contact te komen met je oorspronkelijke gevoel.
 

NIEUWSGIERIG?

 
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat haptotherapie voor jou kan betekenen? Je bent welkom op consult te komen in mijn praktijkruimte (Yurt) in het bos bij Zeegse. Deze ruimte geeft een gevoel van rust. Zie voor meer informatie onder ‘contact’. Voor haptotherapie is geen verwijsbrief nodig van je huisarts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouw lijf vertelt
     wie je BENT
        en wat je WILT


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVER MATHILDE MARSMAN


 
Mijn naam is Mathilde Marsman. Ik heb zo’n twintig jaar ervaring in het coachen en begeleiden van mensen. Vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk begeleider en re-integratiecoach raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het menselijk gevoelsleven. Sinds een jaar of veertien werk ik op haptonomische basis (re-integratie en coaching). Daarnaast heb ik een praktijk voor haptotherapie in Zeegse.

Ik volgde de vakopleiding tot haptotherapeut bij Synergos in Amersfoort. Kenmerkend voor Synergos is het werken met modellen die gaan over de manier waarop je omgaat met jezelf en met anderen: je grondpatroon. Dit betekent dat je naast dat je meer contact maakt met gevoelens en emoties je een theoretische grondslag kunt krijgen over jouw manier van doen. Als therapeut zie ik dat aan je lichaamshouding, beweging, stemgebruik en de mate of soort van interactie. Oftwel je lichaamstaal, het verhaal dat je lijf vertelt.

Mijn specialisaties zijn haptonomie en haptotherapie voor vrouwen, overgangssituaties, burn-out, angst en ademhaling, begeleiding bij loopbaan en re-integratie, relatiebegeleiding. Mijn uitgangspunt bij de begeleiding is dat jij bent toegerust voor je eigen lot, al lijkt het soms van niet. Samen onderzoeken we manieren om je draagkracht en je veerkracht te vergroten en gaan we uitvinden hoe je omgaat met het innemen van eigen ruimte en grenzen.
 

MISSIE/VISIE

 
Mijn missie is vrouwen te ondersteunen bij het beter in hun vel zitten, bij het meer gevoel krijgen voor het eigen lijf zodat zij beter sturing kunnen geven aan wat zij zelf willen en voluit leven vanuit eigen authenticiteit en kracht.

Ik wil een stukje met je meelopen, je confronteren. Aanraken. Uitdagen. Je leren hoe je makkelijk mee kunt bewegen of juist eens met de vuist op tafel te slaan. Laten ervaren hoe je het eens wat rustiger aan kunt doen of juist eens wat meer te ondernemen. Ik kan je een oefentuin aanbieden in een veilige ruimte die ik daarvoor creëer. In mijn praktijkruimte in Zeegse of op een trainingslocatie.
 

Als jij ben ik, Vrouw ben ik,
Net als jij bang, boos, verdrietig, blij.
Niet om dezelfde dingen, niet in dezelfde mate
En toch ben ik als jij.
Jouw verhaal is het mijne.
Vanuit de erkenning van het diepste vrouwelijk in ons
Wil ik je laten (her)ontdekken wat je ware natuur is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaloers op de mooie stappen van mijn cliënten, wil ik ook een stap zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling als mens en als psycholoog/coach. Hoe zou het zijn om dat ook opnieuw te ervaren? En dan niet met een gesprek maar iets anders. Uit mijn comfortzone. Zo heb ik bij Mathilde Marsman haptonomie sessies gedaan. Ik had ervan gehoord en nog nooit ervaren. Meer voelen, meer in je lijf komen was mijn behoefte. Het is gelukt en wat voel ik me blij. Ik voel de fysieke beweging, ik voel hoe ik loop. Mijn collega’s zien mijn stralende gezicht. Heeft ze misschien een minnaar?
Haptonomie ondersteunt mij ook in mijn professionele uitstraling en acquisitie gesprekken bij organisaties. Ik volg en leid mijn klant. Ik zet veel meer mijn lichaam en expertise gezamenlijk in. Het samenspel tussen lichaam en mijn gedachten zijn bewuster geworden. Hoe lijkt jou dat? Ik heb met veel plezier met Mathilde ‘gewerkt’.
Rieta (48 jaar)

Psycholoog

De haptonomie sessies waren een verrijking in het ervaren hoe ik met grenzen omga. Door bewust te voelen waar ik wordt aangeraakt en hoe de aanraking is, heb ik ontdekt hoe ik reageer. Van bijvoorbeeld een zachte aanraking ga ik meer naar binnen, terwijl een stevige aanraking me onmiddellijk het gevoel geeft ‘er te zijn’: oh zit dat zo!
Nu ik dat weet kan ik meer ‘spelen’ met waar ik ben (naar binnen of present) in contact met anderen. Ik heb de keuze in welke mate ik in het contact er wil of kan zijn. Mijn lijf geeft de signalen. Daar hoef ik niet meer over na te denken, ik kan er ‘gewoon’ zijn, zonder me teveel op de ander te richten. Het is meer én-én.
Fenna (38 jaar)

Zelfstandig onderneemster

GEDRAGEN….
door mijzelf…te voelen…vanuit mijn bekken….mijn bodem….verdriet…vreugde….alles zelf te kunnen dragen…vraagt om verbinding…met lijf en hoofd….zonder oordeel….over wat zich aandient…
Dank je wel Mathilde voor de liefdevolle begeleiding in dit proces PrayHeart
Yasmijn (32 jaar)

Kunstenares en model

Meedoen met het training ‘Vrouwen naar Werk’, heeft me veel gebracht om verdere stappen in mijn leven te zetten. Het was erg fijn om in een groep inzicht te krijgen hoe ik reageer en hoe mijn (lichaams)houding is. Door de eerlijke en inspirerende feedback van Mathilde (met af en toe de nodige humor) en de groep, kon ik mijn houding veranderen. Daardoor ontwikkelde ik meer contact met mijn gevoel en mijn gedrag.
Dankzij de oefeningen en de gesprekken, zowel in groepsverband als individueel, kan ik nu beter omgaan met mijn angsten en mijn emoties.
Ik heb nu meer verbinding met mezelf, meer zelfvertrouwen en durf meer risico’s te nemen.
Na zes jaar werkloosheid, heb ik nu een werkervaringsplek, met als doel meer kans op een baan. Ik kan nu toepassen wat ik in het traject geleerd heb, bijvoorbeeld: omgaan met druk en spanning, lichaamshouding, keuzes maken die beter bij me passen en meer ruimte voor mezelf en mijn omgeving.
Ik zit nu beter in mijn vel, ben meer in balans en sta veel meer in mijn eigen kracht.
Gerdien (51 jaar)

Financiële sector

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voel je GOED
voel je VROUW


 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE-INTEGRATIE EN LOOPBAANBEGELEIDING


 
De laatste jaren ben ik op het gebied van re-integratie en loopbaanbegeleiding in mijn praktijk vooral bezig met het coachen en begeleiden van zzp’ers die zichzelf persoonlijk willen verbeteren en met burn-out-gerelateerde klachten. Daarnaast geef ik op locatie trainingen en individuele begeleiding aan vrouwen waarbij sprake is van sociaal isolement en grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de haptonomische ondersteuning komen deze vrouwen beter in hun vel te zitten. En weten hierdoor ook beter wat ze willen. Ze leren omgaan met angstklachten en trauma, vergroten hun netwerk en nemen zelf regie over hun re-integratie.
 

RE-INTEGRATIE OP HAPTONOMISCHE BASIS

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Na bijvoorbeeld ziekte of een periode van werkloosheid of opvoeding van kinderen. Bewust omgaan met gevoelens geeft inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelkansen. Ook omgaan met verlies van werk of capaciteiten, leren omgaan met beperkingen kan een goede reden zijn om voor haptonomische begeleiding te kiezen.
 

HOE KOM JIJ OVER?

Bij sollicitaties is de eerste indruk heel belangrijk. Je lichaamstaal bepaalt voor het grootste deel hoe je overkomt op anderen. Weet jij welke (eerste) indruk jij maakt op anderen? Wil je hier meer over weten? Gevoelig zijn voor spanning heeft grote invloed op het lijf. Met haptonomie krijg je hier veel informatie over en kun je onder andere leren omgaan met druk, stress en spanningsklachten.
 

ZIEKTE EN HERSTEL

Haptotherapie wordt ingezet bij ziekte en herstel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omgaan met grenzen na een burn-out. Maar het gevoel hebben dat je tegen een burn-out aanzit kan ook een goede reden zijn om met haptonomie aan de slag te gaan. Om te voorkomen dat je helemaal opbrandt en voor langere tijd uitvalt door ziekte.

In mijn loopbaan deed ik ruime ervaring op met re-integratie eerste spoor en tweede spoor, onder andere bij een grote zorginstelling. Ik werkte als adviseur met de wet Arbo en wet Poortwachter (ook uitvoerend) en kan zowel naar jou als jouw werkgever advies geven op dit vlak. En desgewenst overleg hebben met jouw bedrijfsarts of arbo-arts.

Re-integratie kan verlopen via een traject bij sociale dienst of leer- werkbedrijf of via de werkgever. Als je werknemer bent en coaching wilt, informeer dan bij je werkgever (je manager en/of de afdeling HRM) naar mogelijkheden tot vergoeding van de kosten. Offertes worden op maat gemaakt. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING/LOOPBAAN

Spreken bovenstaande thema’s jou aan om jezelf hier verder in te ontwikkelen? Ook in het kader van loopbaanbegeleiding, persoonlijk meesterschap of de ontwikkeling in je zelfstandig ondernemerschap kun je kiezen voor coaching op haptonomische basis. Voor ondernemers geldt dat coaching zakelijk aftrekbaar is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“So don’t be AFRAID
to let them show your TRUE colors
true colors are BEAUTIFUL like a RAINBOW”
Cindy Lauper


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISCH

KOSTEN

 
Voor haptotherapie is geen verwijzing nodig van een arts. Je kunt dus zelf een afspraak maken. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden hapototherapie. Neem contact op met je verzekeraar als je wilt weten of jij hiervoor in aanmerking komt of kijk voor meer info onder voorwaarden op deze website. De kosten voor een consult zijn € 85,00.
 

OFFERTE OP MAAT

Coaching en trainingen zijn altijd op maat en worden vastgelegd in een persoonlijke offerte. Als je werknemer bent en een coaching of re-integratietraject wilt, informeer dan bij je werkgever (manager en/of afdeling HRM). Wanneer sprake is van een uitkering kan overleg plaatshebben met de uitkerende instantie. Heb je een eigen onderneming? Dan zijn de kosten van een persoonlijk ontwikkeltraject zakelijk aftrekbaar.
 

VRAGEN

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze pagina of telefoon 06 46076343.
 

SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen ben ik lid van beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ. Zie voor meer informatie hierover onder voorwaarden.

Ik volg regelmatig na- en bijscholingen om mezelf te blijven ontwikkelen. Ook heb ik periodiek intervisie met een aantal collega’s om te blijven professionaliseren:

ADRES

Veentjesweg 6-5
9483 TB Zeegse
Telefoon 06 46076343

Kvk: 52721558
 

LINKEDIN

LinkedIn logo

Veentjesweg 6-5, Zeegse

CONTACTFORMULIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROOS en
        DOORNEN zijn één


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWAARDEN HAPTO-ATELIER

ALGEMENE VOORWAARDEN

 
Praktijk voor Haptonomie & Haptotherapie Hapto-Atelier is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) reg. Nr. 8669 De NFG is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ reg. Nr. 171188R en de praktijk heeft een AGB code 90104194/ Praktijk 90063515 zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is. Zie of jij hiervoor in aanmerking komt https://www.de-nfg.nl/pdf/NFGvergoedingenoverzicht2021.pdf of neem contact op met je zorgverzekeraar.
 

WKKGZ

Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie.
 

KLACHTRECHT

Naast registratie en certificatie biedt de NFG onafhankelijk klachtrecht. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kun je een klacht indienen bij de NFG. Zij toetsten het gedrag/ beroepsmatig handelen van therapeut aan de regels van de beroepscode. Zie voor meer info https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html.
 

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, (nb. in overleg wordt dit na afloop van de therapie vernietigd of bewaard volgens wettelijke richtlijnen);
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.

AVG

De manier van werken in praktijk en omgang met persoonlijke gegevens voldoet aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

BETALINGSVOORWAARDEN

Aansluitend aan ieder consult krijg je een factuur. Indien van toepassing kun je deze zelf indienen bij je verzekeraar. Binnen twee weken betaal je de nota per bankoverschrijving.
 

EEN CONSULT AFZEGGEN OF VERPLAATSEN

Een afspraak verplaatsen of afzeggen is geen probleem maar doe dit minimaal 24 uur van tevoren. In geval van een niet nagekomen afspraak of te late afzegging moet ik helaas de kosten in rekening brengen.